de Haas ten Broecke
Mr Harm ten Broecke goed geregeld, gerust gevoel

WELKOM op de website van Mr Harm ten Broecke

Tot 1 november 2017 was De Haas ten Broecke (DHTB) een bekend en gerenommeerd notariskantoor in Hilversum. Tot december 2016 was Mr Harm ten Broecke de notaris van dit kantoor. Het kantoor was actief op de drie voor het notariaat gebruikelijke rechtsgebieden: onroerend goedrecht, familierecht en ondernemingsrecht. Klanten konden bij het kantoor terecht voor het laten opstellen van notariële akten op deze rechtsgebieden. Het notariskantoor is per 1 november 2017 opgehouden te bestaan.

Met ingang van 1 november 2017 werkt Mr Harm ten Broecke als zelfstandig adviseur op het gebied van onroerend goedrecht, familierecht en ondernemingsrecht. Met ruim dertig jaar ervaring in het notariaat staat Mr Harm ten Broecke garant voor niet alleen een degelijk advies, maar ook een praktisch advies. U ontvangt geen dikke wetenschappelijke rapporten, maar een praktisch advies waar u iets mee kunt. Een advies dat bijdraagt aan de oplossing van uw vraag.

Vraagt u aan Mr Harm ten Broecke een advies, dan bekijkt hij samen met u wat in uw situatie voor u van belang is. Ook onderwerpen waar u zelf niet aan heeft gedacht, maar die wel verband houden met hetgeen waarover u advies vraagt, zullen aan de orde komen. Zo kunt u niets vergeten.

Het kan zijn dat een advies inhoudt dat het nuttig is om afspraken vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst. Bij het opstellen van zo´n overeenkomst kan Mr Harm ten Broecke u helpen. Is het wenselijk om een afspraak vast te leggen in een notariële akte, of schrijft de wet voor dat hetgeen u wilt regelen wordt beschreven in een notariële akte, dan kan Mr Harm ten Broecke u helpen en begeleiden bij de afhandeling van de overeenkomst bij de notaris.

Kijk verder op deze site om een idee te krijgen over het soort zaken waarvoor u zoal bij Mr Harm ten Broecke voor uw adviesvraag terecht kunt.

 

Wilt u een adviesgesprek? Via deze website kunt u online een afspraak inplannen.